Sunday, February 20, 2011

ನಾಮಕರಣ !!!

ಪುರೋಹಿತರು ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರಿನ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರ ಯಾವುದಿರಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಗುವಿನ ಅಪ್ಪ ಮೊಬೈಲಿನಲ್ಲಿ(Internet+google) ಹೆಸರು ಹುಡುಕಿದ!