Thursday, June 10, 2010

ಪುದುಚೆರಿ/ ಪಾಂಡಿಚೆರಿ


Trip ಹೋಗಿ ತುಂಬಾ ದಿನ ಆಗಿತ್ತು. ಅಪರ್ಣಾ, ಗ್ರೀಷ್ಮಾ ಪಾಂಡಿಚೆರಿಗೆ trip ಅಂತ ಹೇಳ್ದಾಗ ನಾನೂ ಅವರ ಜೊತೆ ಹೊರಟೇ ಬಿಟ್ಟೆ!

Trip details ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಬರ್ದಿದ್ದು http://tirgingandtinning.blogspot.com/2010/06/pondicherry.html


English ಅಲ್ಲಿ ಅಪರ್ಣಾ ಬರ್ದಿದ್ದು: http://aparnavanand.blogspot.com/2010/06/june-outing-pondicherry.html


ಫೋಟೋಗಳು: http://picasaweb.google.com/greeshmakb/Pondicherry#

Thursday, June 3, 2010

Office!