Saturday, May 16, 2009

ತಮಾಷೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ!!

1: ಉದಯ ಟಿ.ವಿ. ಯ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ! ನೋಡಿ, ಮಜಾ ಮಾಡಿ!
ಉದಯ ಟಿ.ವಿ. bad times!


2. ಸಾಯಿಕುಮಾರ್ ಅರ್ಜುನ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಬಬ್ರುವಾಹನ ಆಗಿದ್ದರೆ ಹೇಗಿರಬಹುದು? ನೋಡಿ ಸಾಯಿವಾಹನ

ಇವೆರಡೂ ನನ್ನ ಒಂದಷ್ಟು ಗೆಳೆಯರು ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ.